W naszej ponad 10-cio letniej historii zdobyliśmy zaufanie ogromnej ilości klientów, korzystających z naszych usług w sposób cykliczny. Mamy przyjemność zaliczyć do tej grupy szereg firm o zasięgu wykraczającym poza granice województwa lubelskiego i podkarpackiego, od których rozpoczynaliśmy swoją działalność.

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno niewielkie firmy prywatne jak też duże podmioty gospodarcze o zasobach liczonych w kilometrach akt. Znaczna cześć z nich to instytucje będące pod nadzorem Archiwum Państwowego, prace prowadzone w ich archiwach wymagają szczególnej wiedzy, doświadczenia i gotowości do współpracy z jednostką nadzorującą w zakresie realizacji zaleceń.

Posiadamy listy referencyjne, które mogą zostać udostępnione na określonym etapie negocjacji, przy zachowaniu wszelkich zasad poufności, w naszej siedzibie.