Uporządkowane i odpowiednio zabezpieczone archiwum to przede wszystkim spokój ducha i pewność, że dostęp do informacji posiadają tylko upoważnieni pracownicy, że mogą odnaleźć poszukiwane dokumenty w krótkim czasie, nie tracąc go na przeszukiwanie stert niepoukładanych teczek czy segregatorów, a także gwarancja, że w razie wezwania ze strony urzędu lub sądu stosowne dokumenty zostaną odnalezione, i to bez zbędnej zwłoki. Dlatego tak ważna jest znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów. Firma nasza zatrudnia wykwalifikowanych archiwistów, którzy gwarantują właściwe uporządkowanie dokumentacji, zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii, przyporządkowanie do określonej grupy rzeczowej i właściwe oznaczenie teczek. Zapewniamy również sporządzenie ewidencji akt w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Główne korzyści wdrażania ładu informacyjnego:

1.    Pełny nadzór nad posiadanymi zasobami informacyjnymi,

2.    Bezpieczeństwo i pewność, że wszystkie dokumenty są odpowiednio zabezpieczone 

3.    Wygoda i komfort w korzystaniu z archiwum oraz oszczędność czasu podczas wyszukiwania dokumentów.

4.    Oszczędność miejsca.