Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej, w zależności od danych zawartych w tej dokumentacji okresy przechowywania wynoszą od 5 do 50 lat.  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firma nasza oferuje usługę, przechowania akt. Posiadamy profesjonalnie przygotowane pomieszczenia z regałami zapewniającymi odpowiednie warunki do przechowywania dokumentacji oraz wykwalifikowany i doświadczony personel zajmujący się usługą archiwizacji. Od momentu przyjęcia dokumentacji od klienta, aż do momentu upływu okresu przechowywania ponosimy odpowiedzialność za dokumentację.

 

Główne korzyści przechowywania akt w zewnętrznym archiwum:

1.    spełnienie wymogów prawnych związanych  z bezpieczeństwem danych,

2.    ochrona dokumentów przed dostępem osób  nieupoważnionych

3.    oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka dzięki profesjonalnym rozwiązaniom.

4.    Redukcja i kontrola kosztów działalności klienta