Usługa archiwizacji

jest podstawową usługą pozwalającą zoptymalizować procesy zarządzania archiwum, łączy ona tradycyjną formę fizycznego porządkowania akt z nowoczesnymi sposobami ich prezentacji i wyszukiwania.

Utylizacja sprzętu biurowego

W ramach usługi odbieramy: sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, sprzęt laboratoryjny i RTV oraz wszelkie pozostałe odpady powstałe w biurze.

Nasi klienci

W naszej ponaddziesięcioletniej historii zdobyliśmy zaufanie ogromnej liczby klientów, korzystających z naszych usług cyklicznie.